O projektu

Základnu tvoří budova bývalé hájenky u obce Líšná ležící patnáct kilometrů od Holešova, kterou v roce 2016 skautské středisko Holešov zakoupilo. Základna pro pořádání víkendových a vícedenních akcí je společně s klubovnou, ve které se konají pravidelné schůzky, jedním ze stěžejních prostředků k realizaci skautské výchovy. Základna umožňuje, aby mohli všichni členové střediska, včetně těch nejmladších ve věku 4 až 11 let, celoročně pořádat program v přírodě mimo městské prostředí. To má pozitivní vliv na zdraví člověka, neboť snižuje stres a zlepšuje soustředění a paměť. U dětí stimuluje fyzické a motorické dovednosti, zvláště pozitivně působí na děti s hyperaktivitou a poruchou pozornosti.

Plán rekonstrukce

Po rekonstrukci bude základnu tvořit přízemí, ve kterém se bude nacházet velká společenská místnost s kamny na výhřev prostoru, kuchyň s kamny určenými k vaření a předsíň s přístupem do podkrovního prostoru, který bude sloužit ke spaní na matracích a bude v něm místnost pro skladování materiálu. K základně patří studna s pitnou vodou. Sanitární zařízení bude řešeno suchými záchody. Po opravě budovy je plánována přístavba samostatného hygienického zázemí. Kapacita základny bude 25 osob a do plného provozu bude uvedena na podzim roku 2019.

Rekonstrukce budovy byla zahájena na jaře 2016 úklidovými pracemi, které bylo možné vykonat svépomocí bez vyšší finanční náročnosti. V další etapě je třeba provést stavební práce, které vyžadují nejen nákup materiálu, ale také odbornou práci.

Trocha historie

Hájenka dříve patřila k holešovskému zámku. V jejím okolí se nacházela obora, ve které byli na přelomu 19. a 20. století chováni severoameričtí jeleni wapiti, podle kterých dostala skautská základna jméno. Dodnes se les nachází v přímém okolí základny a nedaleko od ní leží i majestátní třísetletý dub letní nazývaný Král lesa, který byl v roce 2009 vyhlášen památným stromem.